Image
Image

Srila Prabhupadan elämäntarina


1896 - 1977

Prabhupada matkusti Intiasta Yhdysvaltoihin täyttääkseen henkisen opettajansa toiveen Krishna-tietoisuuden tuomisesta läntisiin maihin. Vaikka Srila Prabhupada onkin jo fyysisesti poistunut luotamme, hän elää yhä keskuudessamme ajattomien opetustensa, kirjojensa, seuraajiensa sekä ISKCON-yhteisön kautta.
Image
Image

Srila Prabhupadan elämäntarina

1896 - 1977

1896 - 1977

Prabhupada matkusti Intiasta Yhdysvaltoihin täyttääkseen henkisen opettajansa toiveen Krishna-tietoisuuden tuomisesta läntisiin maihin. Vaikka Srila Prabhupada onkin jo fyysisesti poistunut luotamme, hän elää yhä keskuudessamme ajattomien opetustensa, kirjojensa, seuraajiensa sekä ISKCON-yhteisön kautta.Prabhupada sai aikaan todellisen muutoksen monien elämissä, ja yhä herättelee koko ihmiskuntaa ytimekkäillä opetuksillaan.

Prabhupada loi dynaamisen ISKCON-liikkeen (International Society for Krishna Consciousness), joka jatkaa hänen jalanjäljissään Krishnatietoisuuden levittämistyötä. Yhteisön perustana toimivat Srila Prabhupadan kirjoittamat ja kääntämät kirjat, joiden sivuilla olevat opetukset ovat säilyneet muuttumattomina ja puhtaina jo tuhansia vuosia.
Prabhupada matkusti Yhdysvaltoihin täyttääkseen henkisen opettajansa pyynnön tuoda Krishna-tietoisuuden filosofia ja onnellinen elämäntapa läntisiin maihin."Aito guru on Jumalan edustaja, ja hän puhuu vain Jumalasta - ei muusta."

- SRILA PRABHUPADA
Prabhupada sai aikaan todellisen muutoksen monien elämissä, ja yhä herättelee koko ihmiskuntaa ytimekkäillä opetuksillaan.
Prabhupada sai aikaan todellisen muutoksen monien elämissä, ja yhä herättelee koko ihmiskuntaa ytimekkäillä opetuksillaan.

Prabhupada jätti taakseen dynaamisen ISKCON-liikkeen (International Society for Krishna Consciousness), joka jatkaa hänen jalanjäljissään Krishnatietoisuuden levittämistyötä. Yhteisön perustana toimivat Srila Prabhupadan kirjoittamat ja kääntämät kirjat, joiden sivuilla olevat opetukset ovat säilyneet muuttumattomina ja puhtaina jo tuhansia vuosia.

Image
Image
"Aito guru on Jumalan edustaja, ja hän puhuu vain Jumalasta - ei muusta."

- SRILA PRABHUPADA


Abhay Caran De (Srila Prabhupada) syntyi 1896 Kalkutassa, Intiassa.


Hänen isänsä oli Gour Mohan De ja äitinsä Rajani De. He olivat molemmat syntyisin pitkän linjan Gaudiya Vaishnava-perheistä. Srila Prabhupada tapasi oman henkisen opettajansa, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswamin, vuonna 1922. Bhaktisiddhanta Saraswati oli merkittävä bhaktijoogamestari ja Gaudiya Mathan perustaja. Hän piti tästä hyvin koulutetusta nuoresta miehestä ja vakuutti tämän omistamaan elämänsä Veda-tiedon opettamiseen Läntisessä maailmassa.

Srila Prabhupada hyväksyi hänet heti sydämessään henkiseksi opettajakseen, ja 11 vuotta myöhemmin vastaanotti virallisen vihkimyksen oppilasketjuun. Hän sai nimekseen Abhay Caranaravinda - 'peloton Herran lootusjalkain juuressa'. Heti ensitapaamisellaan Srila Bhaktisiddhanta pyysi Abhayta levittämään Veda-tietoutta englanninkielellä, jotta koko maailma voisi siitä hyötyä.
Seuraavina vuosina Prabhupada kirjoitti ahkerasti englanniksi bhaktin filosofiasta.


Vuonna 1944 hän omin voimin kirjoitti, painatti ja myi englanninkielistä kahdesti kuukaudessa ilmestyvää lehteään, ’Back to Godhead’ (Takaisin Jumaluuteen). Tunnustaen Abhayn filosofisen oppineisuuden ja antaumuksellisen uurastuksen, Gaudiya Vaishnava-yhteisö antoi hänelle arvonimen ’Bhaktivedanta’. Hänen nimensä oli nyt Abhay Caranaravinda Bhaktivedanta.

Vuonna 1950, ollessaan 54-vuotias, hän vetäytyi perhe-elämästä omaksuen näin vanaprasthan elämänvaiheen ja omisti kaiken aikansa Veda-tekstien opiskeluun ja kirjoittamiseen.
Prabhupada muutti pieneen pyhiinvaelluskaupunkiin, Vrindavanaan.


Vrindavanassa hän eli yksinkertaista elämää keskiaikaisessa Radha-Damodaran temppelissä ja rukoili voimia toteuttaa henkisen opettajansa toive. Vuonna 1959 hän hyväksyi sannyasan, eli kieltäymyksen elämänvaiheen, nähtyään useaan otteeseen unessa henkisen opettajansa kutsuvan häntä. Nyt häntä kutsuttiin nimellä Bhaktivedanta Swami Maharaja.

Radha-Damodaran temppelissä Prabhupada aloitti työskentelyn elämäntyönsä parissa: moniosainen käännös ja kommentaari 18 000- säettä sisältävään Srimad Bhagavatamiin. Ennen lähtöään merten yli Prabhupada julkaisi Srimad Bhagavatamin 1. osan sekä kirjoittamansa ’Easy Journey to Other Planets'-kirjan.
Prabhupada saapui New Yorkiin vuonna 1965 käytännössä katsoen pennittömänä.


Saapuessaan laivalla Intiasta Amerikkaan, oli hänellä mukanaan koko omaisuutensa: arkullinen kirjoja ja 40 rupiaa. Alku oli hyvin haastavaa, mutta noin vuoden ponnisteltuaan alkoi ankara työ tuottamaan tulosta, ja Prabhupada perusti Kansainvälisen Krishna-tietoisuus Yhteisön (ISKCON) vuonna 1966.


Tuon ajan vastakulttuuri oli vastaanottavainen itämaisille viisauksille.


Henkisyyden etsijöitä alkoi virrata Prabhupadan luennoille ja kirtan-sessioille. Krishna-tietoisuuden viesti oli juuri mitä kapitalismiin ja sodankäyntiin kyllästyneet nuoret halusivatkin kuulla, ja bhakti-keskuksia perustettiin pian ympäri Amerikkaa ja Eurooppaa, ja kohta jo joka mantereella olikin ISKCON-temppeleitä.Vuonna 1972 Srila Prabhupada aloitti Veda-järjestelmän mukaisen esi- ja keskiasteen koulutuksen.


Prabhupada arvosti suuresti Krishna-liikkeeseen syntyneitä lapsia, ja piti huolen, että he saavat hyvän koulutuksen. Srila Prabhupadan oppilaat ovat perustaneet lukuisia gurukula- kouluja kaikkialle maailmaan, kenties merkittävin niistä sijaitsee Mayapurissa, Intiassa.

Prabhupada sanoi: "Lapsista huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin alttaripalvelus. Nämä lapset ovat vaishnavia, Krishnan itsensä antamia, ja meidän on tarkoin pidettävä heistä huolta."Srila Prabhupada rohkaisi seuraajiaan omavaraiseen elämäntapaan.


Usein siteerattu Prabhupadan fraasi on: "Simple living, high thinking". Ensimmäinen omavarainen maatilayhteisö, New Vrindavan, perustettiin Länsi-Virginiaan vuonna 1968. Lehmien suojelu on yksi vedalaisen kulttuurin peruspilareista, ja bhaktojen farmeilla pidetään huolta lehmistä niiden elämän loppuun asti. Härät auttavat peltotöissä ja lehmät antavat maitoa - näin ollen härkiä kunnioitetaan kuin isiä, ja lehmiä kuin äitejä.

New Vrindavanan menestyksen innoittamana Prabhupadan seuraajat ovat perustaneet useita samanlaisia yhteisöjä ympäri maailman, joissa Krishnatietoiset perheet voivat yhdessä elää yksinkertaista ja henkisesti rikasta elämää.


Kerran Ganges-joki oli huolissaan Kali-yugan, eli nykyisen riidan ja eripuraisuuden aikakauden etenemisestä. Ganges sanoi Krishnalle: "Kun Sinä poistut maan päältä, kuinka meidän käy?"

Hymyillen Krishna vastasi: "Ole kärsivällinen. 5000 vuoden päästä Minun mantra-upasaka (pyhän nimen palvoja) ilmestyy tähän maailmaan ja levittää Minun Nimieni laulamisen kaikkialle. Ja tämän laulamisen avulla koko maailma henkistyy, ja niin monista tulee hari-bhaktoja, eli Minun palvelukseeni omistautuneita. Ja kaikki nämä bhaktat ympäri maailmaa tulevat vierailemaan Bharata-varsaan (Intiaan) ja puhdistavat sinun vetesi kylpemällä niiissä. Tämä maailmanlaajuinen Hare Krishna maha-mantran lausumisen aikakausi kestää 10 000 vuotta."

On ilmiselvää, että Krishnan mantra-upasaka on Srila Prabhupada.

Kerran Ganges-joki oli huolissaan Kali-yugan, eli nykyisen riidan ja eripuraisuuden aikakauden etenemisestä. Ganges sanoi Krishnalle: "Kun Sinä poistut maan päältä, kuinka meidän käy?"


On ilmiselvää, että Krishnan mantra-upasaka on Srila Prabhupada.
Hymyillen Krishna vastasi: "Ole kärsivällinen. 5000 vuoden päästä Minun mantra-upasaka (pyhän nimen palvoja) ilmestyy tähän maailmaan ja levittää Minun Nimieni laulamisen kaikkialle. Ja tämän laulamisen avulla koko maailma henkistyy, ja niin monista tulee hari-bhaktoja, eli Minun palvelukseeni omistautuneita. Ja kaikki nämä bhaktat ympäri maailmaa tulevat vierailemaan Bharata-varsaan (Intiaan) ja puhdistavat sinun vetesi kylpemällä niiissä. Tämä maailmanlaajuinen Hare Krishna maha-mantran lausumisen aikakausi kestää 10 000 vuotta."Srila Prabhupadan merkittävin anti on hänen kirjansa.


Niitä kunnioitetaan autenttisuuden, syvyyden ja selvyyden vuoksi, ja ne on hyväksytty standarditeksteiksi lukuisissa yliopistoissa. Srila Prabhupadan kirjoja on käännetty yli 80 kielelle. Bhaktivedanta Book Trust, joka perustettiin vuonna 1972 Srila Prabhupadan kirjojen julkaisua varten, on kasvanut maailman suurimmaksi Intian uskontoa ja filosofiaa käsittelevien teosten julkaisijaksi.

Elämänsä aikana Prabhupada kirjoitti ja käänsi noin 70 kirjaa Intian filosofisista ja uskonnollisista klassikoista. Hän ansaitsi arvonimen ’Srila Prabhupada’ kiitoksena ja kunnianosoituksena suurista ponnisteluistaan, jotka hän pyyteettömästi teki koko maailman hyvinvoinnin puolesta. 'Prabhu' tarkoittaa mestaria, ja 'Prabhupada' mestaria, jolle mestaritkin kumartavat.Srila Prabhupada matkusti kahdessatoista vuodessa 14 kertaa maailman ympäri.


Matkoillaan hän luennoi ja innoitti oppilaitaan opiskelemaan Krishna-tietoisuutta. Kiireisestä aikataulustaan huolimatta Prabhupada jatkoi tuotteliasta kirjoittamis- ja käännöstyötään viimeiseen elinpäiväänsä asti. Hänen kirjansa ovat täydellinen vedafilosofiaa, -uskontoa ja -kulttuuria käsittelevä kirjasto.

Ennen syvästi surtua lähtöään tästä maailmasta marraskuun 14. vuonna 1977, Prabhupada näki rakkaan ISKCON-yhteisönsä kasvavan maailmanlaajuiseksi yli satoine temppeleineen, keskuksineen, kouluineen, ravintoloineen ja maatilayhteisöineen."Osoitatte rakkautenne minua kohtaan työskentelemällä yhdessä Krishnatietoisuuden levittämiseksi.


Ei ole mitään uutta sanottavaa. Olen sanonut kaiken sanottavani kirjoissani. Nyt teidän tehtävänänne on ymmärtää se ja jatkaa harjoittamista. Sillä olenko läsnä vai en, ei ole väliä. Laulakaa vaan 'Hare Krishnaa' ja olkaa onnellisia."

- SRILA PRABHUPADA

"Osoitatte rakkautenne minua kohtaan työskentelemällä yhdessä Krishnatietoisuuden levittämiseksi."


"Ei ole mitään uutta sanottavaa. Olen sanonut kaiken sanottavani kirjoissani. Nyt teidän tehtävänänne on ymmärtää se ja jatkaa harjoittamista. Sillä olenko läsnä vai en, ei ole väliä. Laulakaa vaan 'Hare Krishnaa' ja olkaa onnellisia."

- SRILA PRABHUPADAImage

Prabhupadan huikeat saavutukset

Prabhupadan huikeat saavutukset


Tiivistelmä Srila Prabhupadan ihmeellisistä saavutuksista vuosien 1965-1977 aikana, hänen ollessaan 69-81 vuotias.
Tiivistelmä Srila Prabhupadan ihmeellisistä saavutuksista vuosien 1965-1977 aikana, hänen ollessaan 69-81 vuotias.1.


Vuonna 1965 matkusti 70-vuoden ikäisenä elämänsä ensimmäistä kertaa Intian rajojen ulkopuolelle täyttääkseen henkisen opettajansa ohjeen. Merimatkan aikana sai kaksi vakavaa sydänkohtausta. Rantautui Amerikkaan mukanaan koko omaisuutensa; 40 intian rupiaa (noin 5 dollaria) ja arkullinen kirjoja.

2.


Perusti Kansainvälisen Krishnatietoisuus- yhteisön pienen oppilasryhmänsä kanssa, ponnisteltuaan ensin vuoden yksin New Yorkin lähiöissä. Tämä oli ainoa kerta, kun Krishna-bhakta onnistui opettamaan vaishnavismin kurinalaisia periaatteita ei-intialaisille oppilaille. Kuin ihmeen kaupalla, tämä tapahtui juuri Amerikan hedonistisen alakulttuurin kukoistaessa.

3.


Lähetti Hare Krishna-mantraa laulavat seuraajansa kaikkien kaupunkien ja kylien kaduille, näin ”Hare Krishna” tuli tunnetuksi maailman joka kolkassa.

4.


Vuonna 1969 hänen oppilaansa levyttivät George Harrisonin kanssa singlen ”Hare Krishna Mantra”. Siitä tuli Apple levy-yhtiön kaikista nopeiten myyty julkaisu, Beatlesien omat julkaisut mukaan lukien.

1.


Vuonna 1965 matkusti 70-vuoden ikäisenä elämänsä ensimmäistä kertaa Intian rajojen ulkopuolelle täyttääkseen henkisen opettajansa ohjeen. Merimatkan aikana sai kaksi vakavaa sydänkohtausta. Rantautui Amerikkaan mukanaan koko omaisuutensa; 40 intian rupiaa (noin 5 dollaria) ja arkullinen kirjoja.

Image

2.


Perusti Kansainvälisen Krishnatietoisuus- yhteisön pienen oppilasryhmänsä kanssa, ponnisteltuaan ensin vuoden yksin New Yorkin lähiöissä. Tämä oli ainoa kerta, kun Krishna-bhakta onnistui opettamaan vaishnavismin kurinalaisia periaatteita ei-intialaisille oppilaille. Kuin ihmeen kaupalla, tämä tapahtui juuri Amerikan hedonistisen alakulttuurin kukoistaessa.

3.


Lähetti Hare Krishna-mantraa laulavat seuraajansa kaikkien kaupunkien ja kylien kaduille, näin ”Hare Krishna” tuli tunnetuksi maailman joka kolkassa.

Image

4.


Vuonna 1969 hänen oppilaansa levyttivät George Harrisonin kanssa singlen ”Hare Krishna Mantra”. Siitä tuli Apple levy-yhtiön kaikista nopeiten myyty julkaisu, Beatlesien omat julkaisut mukaan lukien.

5.


Kastoi arviolta noin viisi tuhatta oppilasta. Nämä kastetut edustivat kirjavaa kansalaisuuksien, rotujen, etnisten ryhmien ja uskonnollisuuksien taustoja.

6.


Perusti 108 Krishna -temppeliä kuudella eri mantereella. Vihki Krishnan alttarihahmot jokaiseen keskukseen ja opetti oppilailleen perinteistä alttarihahmojen palvontaa. Vain vuosien 1970-1971 aikana avattiin 32 uutta temppeliä – noin kolme uutta temppeliä kuukaudessa.

7.


Aloitti Jagannathan Rathayatra -festivaalin kaikissa maailman suurimmissa kaupungeissa tuodakseen Krishnan temppeliltä kadulle kaikkien ihmisten ulottuville.

8.


Perusti brahmacarini-ashraman, eli salli henkisen elämän harjoittamisen temppeleissä myös avioitumattomille naisille – aiemmin tuntematon käsite vedisessä kulttuurissa.

5.


Kastoi arviolta noin viisi tuhatta oppilasta. Nämä kastetut edustivat kirjavaa kansalaisuuksien, rotujen, etnisten ryhmien ja uskonnollisuuksien taustoja.

Image

6.


Perusti 108 Krishna -temppeliä kuudella eri mantereella. Vihki Krishnan alttarihahmot jokaiseen keskukseen ja opetti oppilailleen perinteistä alttarihahmojen palvontaa. Vain vuosien 1970-1971 aikana avattiin 32 uutta temppeliä – noin kolme uutta temppeliä kuukaudessa.

Image

7.


Aloitti Jagannathan Rathayatra -festivaalin kaikissa maailman suurimmissa kaupungeissa tuodakseen Krishnan temppeliltä kadulle kaikkien ihmisten ulottuville.

8.


Perusti brahmacarini-ashraman, eli salli henkisen elämän harjoittamisen temppeleissä myös avioitumattomille naisille – aiemmin tuntematon käsite vedisessä kulttuurissa.

9.


Antoi lukemattomia haastatteluja ja keskusteli filosofiasta uutistoimittajien, tiedemiesten, uskonnollisten johtajien ja poliitikkojen kanssa. Tapasi myös julkisuuden henkilöitä, kuten Indira Gandhin, Allen Ginsbergin, Ravi Shankarin, Alice Coltranen, John Lennonin ja George Harrisonin.

10.


Aloitti sunnuntaijuhlat (Sunday Love Feast) ja pyhitetyn kasvisruuan suurimuotoisen ilmaisjakelun, tarjoten miljoonia aterioita vuosittain.

11.


Kehitti maailman ensimmäisen kasvisravintolaketjun (Govinda’s).

12.


Luennoi Krishnatietoisuuden filosofiasta päivittäin. Yli 2200 luentoa on nauhoitettu ja arkistoitu, samoin kuin yli 1300 Krishnatietoista keskustelua oppilaiden, vieraiden ja ystävien kanssa.

Image

9.


Antoi lukemattomia haastatteluja ja keskusteli filosofiasta uutistoimittajien, tiedemiesten, uskonnollisten johtajien ja poliitikkojen kanssa. Tapasi myös julkisuuden henkilöitä, kuten Indira Gandhin, Allen Ginsbergin, Ravi Shankarin, Alice Coltranen, John Lennonin ja George Harrisonin.

10.


Aloitti sunnuntaijuhlat (Sunday Love Feast) ja pyhitetyn kasvisruuan suurimuotoisen ilmaisjakelun, tarjoten miljoonia aterioita vuosittain.

Image

11.


Kehitti maailman ensimmäisen kasvisravintolaketjun (Govinda’s).

12.


Luennoi Krishnatietoisuuden filosofiasta päivittäin. Yli 2200 luentoa on nauhoitettu ja arkistoitu, samoin kuin yli 1300 Krishnatietoista keskustelua oppilaiden, vieraiden ja ystävien kanssa.

13.


Vuonna 1969 hän neuvoi oppilaitaan perustamaan suitsukebisneksen tuomaan taloudellista turvaa temppeleille. Neljän vuoden sisällä ’Spiritual Sky Incense’ tuotti miljoona dollaria vuosittaista liikevaihtoa.

14.


Nauhoitti yli 20 albumia antaumuksellista musiikkia.

15.


Julkaisi kuukausittaista Back to Godhead-lehteä, jota kutsui liikkeensä selkärangaksi. Huippukautenaan 70-luvun puolessa välissä lehden levikki oli yli miljoona kopiota per julkaisu.

16.


Aloitti ISKCON-jäsenohjelman, johon ilmoittautui tuhansia jäseniä.

17.


Rakennutti suuret temppelit Bombayhin ja Vrindavanaan ja perusti henkisen kaupungin Mayapuriin. Näistä kaikista tuli kansainvälisiä pyhiinvaelluskohteita.
Image

13.


Vuonna 1969 hän neuvoi oppilaitaan perustamaan suitsukebisneksen tuomaan taloudellista turvaa temppeleille. Neljän vuoden sisällä ’Spiritual Sky Incense’ tuotti miljoona dollaria vuosittaista liikevaihtoa.

Image

14.


Nauhoitti yli 20 albumia antaumuksellista musiikkia.

15.


Julkaisi kuukausittaista Back to Godhead-lehteä, jota kutsui liikkeensä selkärangaksi. Huippukautenaan 70-luvun puolessa välissä lehden levikki oli yli miljoona kopiota per julkaisu.

Image

16.


Aloitti ISKCON-jäsenohjelman, johon ilmoittautui tuhansia jäseniä.

17.


Rakennutti suuret temppelit Bombayhin ja Vrindavanaan ja perusti henkisen kaupungin Mayapuriin. Näistä kaikista tuli kansainvälisiä pyhiinvaelluskohteita.

18.


Kirjoitti noin 70 kirjaa Krishnatietoisuudesta ja nukkui vain muutaman tunnin päivässä.

Kymmenet merkittävät tutkijat ja opettajat johtavista yliopistoista ylistävät hänen työtään. Encyclopedia Britannica julisti, että hänen laaja käännös alkuperäisestä sanskritista ja hänen selkeät kommentaarinsa "ovat hämmästyttäneet kirjallisuuden ja akateemikkojen yhteisöjä maailmanlaajuisesti." Tämä on vieläkin hämmästyttävämpää ottaen huomioon, että käännökset ja kommentit olivat englanniksi, joka oli Prabhupadan kolmas kieli.


Image

18.


Kirjoitti noin 70 kirjaa Krishnatietoisuudesta ja nukkui vain muutaman tunnin päivässä.

Kymmenet merkittävät tutkijat ja opettajat johtavista yliopistoista ylistävät hänen työtään. Encyclopedia Britannica julisti, että hänen laaja käännös alkuperäisestä sanskritista ja hänen selkeät kommentaarinsa "ovat hämmästyttäneet kirjallisuuden ja akateemikkojen yhteisöjä maailmanlaajuisesti." Tämä on vieläkin hämmästyttävämpää ottaen huomioon, että käännökset ja kommentit olivat englanniksi, joka oli Prabhupadan kolmas kieli.

19.


Perusti Bhaktivedanta Instituutin kehittääkseen Krishnatietoisuutta tiedemiesten keskuudessa ja kutsui näin vakavamielisiä akateemikkoja itseoivalluksen tieteen pariin.

20.


Muodosti Bhaktivedanta Swami-hyvätekeväisyysjärjestön kunnostamaan ja tuomaan esiin Caitanyan Mahaprabhun historiallisesti tärkeitä paikkoja.

21.


Perusti Bhaktivedanta Book Trust-järjestön (BBT) vuonna 1972 julkaisemaan hänen kirjojaan. Yli 55 000 000 kirjaa oli julkaistu vuoteen 1976 mennessä 25:llä eri kielellä ja myyty melkein kaikissa maissa. Tämä teki BBT:stä maailman suurimman uskontoihin ja filosofiaan liittyvän kirjallisuuden julkaisijan.

22.


Ohjeisti oppilaitaan maalaamaan satoja taideteoksia Krishnan leikeistä, jotka pohjautuivat yksityiskohtaisiin kuvauksiin hänen kirjoissaan.

Image

19.


Perusti Bhaktivedanta Instituutin kehittääkseen Krishnatietoisuutta tiedemiesten keskuudessa ja kutsui näin vakavamielisiä akateemikkoja itseoivalluksen tieteen pariin.

20.


Muodosti Bhaktivedanta Swami-hyvätekeväisyysjärjestön kunnostamaan ja tuomaan esiin Caitanyan Mahaprabhun historiallisesti tärkeitä paikkoja.

Image

21.


Perusti Bhaktivedanta Book Trust-järjestön (BBT) vuonna 1972 julkaisemaan hänen kirjojaan. Yli 55 000 000 kirjaa oli julkaistu vuoteen 1976 mennessä 25:llä eri kielellä ja myyty melkein kaikissa maissa. Tämä teki BBT:stä maailman suurimman uskontoihin ja filosofiaan liittyvän kirjallisuuden julkaisijan.

22.


Ohjeisti oppilaitaan maalaamaan satoja taideteoksia Krishnan leikeistä, jotka pohjautuivat yksityiskohtaisiin kuvauksiin hänen kirjoissaan.

23.


Ohjasi muutamia seuraajiaan oppimaan intialaista nukentekoa, jotta vedistä filosofiaa voitaisiin esittää dioramoina. Tästä projektista syntyivät FATE museot.

24.


Neuvoi ja kannusti oppilaitaan monimutkaisissa johtajuuteen, filosofiaan ja henkilökohtaisiin aiheisiin liittyvissä kirjeissään (yli 6000 arkistoitu).

25.


Hänestä on arkistoitu yli 30 000 valokuvaa ja yli 70 tuntia videota.

26.


Perusti kouluja tarjotakseen koulutusta myös antaumuksellisen palveluksen periaatteisiin.
Image

23.


Ohjasi muutamia seuraajiaan oppimaan intialaista nukentekoa, jotta vedistä filosofiaa voitaisiin esittää dioramoina. Tästä projektista syntyivät FATE museot.

24.


Neuvoi ja kannusti oppilaitaan monimutkaisissa johtajuuteen, filosofiaan ja henkilökohtaisiin aiheisiin liittyvissä kirjeissään (yli 6000 arkistoitu).

Image

25.


Hänestä on arkistoitu yli 30 000 valokuvaa ja yli 70 tuntia videota.

26.


Perusti kouluja tarjotakseen koulutusta myös antaumuksellisen palveluksen periaatteisiin.


27.


Perusti omavaraisia yhteisöjä opettamaan yksinkertaista elämää ja Krishnatietoista ajattelua, korostaen lehmien suojelua ja riippuvuutta Jumalasta ja luonnosta.

28.


Käänsi alkuperäiset bengalinkieliset säkeet ja niiden transliteroinnin sisältävän Chaitanya-Caritamritan vain 18:ssa kuukaudessa, jonka BBT julkaisi 17-osaisena kirjasarjana KAHDESSA kuukaudessa – kirjojen kuvitukseen tehtiin tässä ajassa noin 250 maalausta.

29.


Kiersi maapallon 14 kertaa vieraillen 24:ssä maassa saarnaten, innostaen seuraajiaan ja kohdaten lukemattomia ihmisiä luentotilaisuuksissa.

30.


Johti taidokkaasti kansainvälistä yhteisöään kirjeitse ja henkilökohtaisilla tapaamisilla – ilman puhelinten käyttöä.

27.


Perusti omavaraisia yhteisöjä opettamaan yksinkertaista elämää ja Krishnatietoista ajattelua, korostaen lehmien suojelua ja riippuvuutta Jumalasta ja luonnosta.

28.


Käänsi alkuperäiset bengalinkieliset säkeet ja niiden transliteroinnin sisältävän Chaitanya-Caritamritan vain 18:ssa kuukaudessa, jonka BBT julkaisi 17-osaisena kirjasarjana KAHDESSA kuukaudessa – kirjojen kuvitukseen tehtiin tässä ajassa noin 250 maalausta.

Image

29.


Kiersi maapallon 14 kertaa vieraillen 24:ssä maassa saarnaten, innostaen seuraajiaan ja kohdaten lukemattomia ihmisiä luentotilaisuuksissa.

30.


Johti taidokkaasti kansainvälistä yhteisöään kirjeitse ja henkilökohtaisilla tapaamisilla – ilman puhelinten käyttöä.

Image
Image
Prabhupada on ikuisesti Krishna-liikkeen perustaja-acarya, eli opettaja ja johtaja, jonka antamien neuvojen ja kirjoitusten mukaan Krishna-liike jatkaa ja laajentaa seikkailujaan.
Prabhupada on ikuisesti Krishna-liikkeen perustaja-acarya, eli opettaja ja johtaja, jonka antamien neuvojen ja kirjoitusten mukaan Krishna-liike jatkaa ja laajentaa seikkailujaan.